CORPUS ACADEMICUM CRACOVIENSE (CAC) to baza danych o społeczności Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1364–1780. Baza danych zawiera informacje o studentach, profesorach i innych osobach związanych z uczelnią. Ich dzieje to nie tylko część historii Uniwersytetu Krakowskiego – najstarszej uczelni wyższej w Polsce. To również dzieje ludzi wykształconych pochodzących z różnych środowisk: duchowieństwa, mieszczaństwa, szlachty, chłopów, którzy należeli do elity intelektualnej i kulturalnej lub wykonywali w swoich małych ojczyznach różne zawody związane z wiedzą i słowem pisanym.

Baza jest efektem projektu badawczego, który został zrealizowany na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przy wsparciu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Praca naukowa finansowana w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013–2018 (11H 12 0264 81).

Uniwersytet JagiellońskiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieNarodowy Program Rozwoju Humanistyki