Pełny podgląd zapiski o zdarzeniu dotyczącym pełnionych funkcji/urzędów/ról

Informacje źródłowe i ich interpretacja

Informacje w zapisie źródłowymZdarzenie urzędowe (zinterpretowane)
Imię:Adam
Osoba:Adam Falęcki z Kleparza, syn Leonarda, dr teologii, zm. 1611
Typ zdarzenia:trwanie funkcji
Funkcja/urząd/rola:rektor (uczelni)
Miejsce/instytucja:Uniwersytet Krakowski (Akademia Krakowska)
Datacja:
Komentarz: ---
Nazwisko:Falecki
Desygnat stanowy:---
Imię ojca:---
Miejsce pochodzenia:Kraków (Kraków)
Typ zdarzenia:trwanie funkcji
Funkcja/urząd/rola:rektor
Miejsce/instytucja:Akad. Krak., (Uniwersytet Krakowski (Akademia Krakowska))
Datacja:
Komentarz: kilkakrotnie

Pełna treść zapiski źródłowej

Źródło: Teki Hajdukiewicza, t. 7

Fragment zapiski 1 , Numer strony/karty w źródle: Falecki Adam

Adam Falecki STDr, szlachcic rodem z Krakowa. Wykształconego w naukach chciał stryj opat sulejowski oddać do dworu królewskiego, lecz Falecki wolał zostać w Akad. Krak.
Collega minor, collega maior, kilkakrotnie rektor.
1609 sprzeciwił sie reformom Tylickiego, twierdząc, iż osoby obce nie mają prawa do przeprowadzenia reformy, tylko rektor i dziekani. Był prof. teologii, często dziekanem WT, prokuratorem Bursy Pauperum, dziekanem św. Floriana, proboszczem w Staszowie.
Zmarł 1611 w podeszłym wieku. Na jego śmierć napisał [słowo nieodczytane] Adam Stefanides (ur. na Kleparzu, inscr. 1569).

Komentarz do fragmentu zapiski:
Za:
BJ 225, Fasti Radym.

Uniwersytet JagiellońskiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieNarodowy Program Rozwoju Humanistyki